Info

Absolwentka Studium Fotografii Związku Polskich Artystów Fotografików w Warszawie.

Wystawy:

06.10.2017 - Wernisaż wystawy czarno-białej fotografii dzieci pn. "LOL" , Księgarnia Dwie Siostry, Warszawa


Wystawy indywidualne i zbiorowe:

2013.17.04 - Wystawa Klubu Absolwentów ZPAF pt.”Miasto” w Traffic Club w Warszawie.

2011 - Wystawa fotografii dziecięcej w Prywatnej Przychodni Babca Medica w Warszawie.

2007 - Wystawa fotografii dziecięcej pt. „Nieuchwytne momenty” w Mufce w Warszawie.

2006 - Wystawa fotografii dziecięcej w Kalimbie w Warszawie.

2005 – Projekt „Tajemnice Kwiatów” w ramach wystawy pt. „Światło-Cień” w Traffic Club w Warszawie.

 2005 - IV Doroczna wystawa Studium Fotografii Związku Polskich Artystów Fotografików.

 2004 - III Doroczna wystawa Studium Fotografii Związku Polskich Artystów Fotografików.

Publikacje.


2008- Magazyn "Manager and Man and Woman".
2008/2009 - oprawa fotograficzna do książki pt. "Nasze Przedszkole Trampoline".
2008 - Digital-Foto-Video.
 
 

 

 

Info

Graduate of the School of Photography ZPAF (Association of Polish Artists Photographers) in Warsaw.

Individual and Collective Exhibitions:

2011 - Exhibition of photographs of children in the Medical Clinic Babka Medica in Warsaw.

2007 - Exhibition of photographs of children titled "Exclusive moments" in Mufka in Warsaw.

2006 - Exhibition of photographs of children in Kalimba in Warsaw

2005 - The "Secrets of Flowers" as part of the collective exhibition "Light and Shadow" in the Traffic Club in Warsaw.

2005 - The Fourth Annual Exhibition of the School of Photography of Association of Polish Artist Photographers in Warsaw.

2004 – The Third Annual Exhibition of the School of Photography of Association of Polish Artists Photographers in Warsaw.

Publications:
2008 - Magazine "Manager and Man and Woman."
2008/2009 – Project for a book "Our Nursery Trampoline."
2008 - Digital-Photo-Video.