Info

Justyna Kadłubiska-Duthel


Absolwentka Studium Fotografii Związku Polskich Artystów Fotografików w
Warszawie.
Wystawy:
06.10.2017 - Wernisaż wystawy czarno-białej fotografii dzieci pn. "LOL" , Księgarnia Dwie Siostry, Warszawa
Wystawy
indywidualne i zbiorowe:
2013.17.04 - Wystawa Klubu Absolwentów ZPAF pt.”Miasto” w Traffic Club w Warszawie.
pt.”Miasto” w Traffic Club w Warszawie.
2011 -
Wystawa fotografii dziecięcej w Prywatnej Przychodni Babca Medica w Warszawie.
2007 -
Wystawa fotografii dziecięcej pt. „Nieuchwytne momenty” w Mufce w Warszawie.
2006 -
Wystawa fotografii dziecięcej w Kalimbie w Warszawie.
2005 –
Projekt „Tajemnice Kwiatów” w ramach wystawy pt. „Światło-Cień” w Traffic Club
w Warszawie.
 2005 - IV Doroczna wystawa Studium Fotografii
Związku Polskich Artystów Fotografików.
 2004 - III Doroczna wystawa Studium Fotografii
Związku Polskich Artystów Fotografików.
Publikacje.
2008- Magazyn "Manager and Man and Woman".
2008/2009 -
oprawa fotograficzna do książki pt. "Nasze Przedszkole Trampoline".
2008 - Digital-Foto-Video.
   
 
 
Info
Graduate of the School of Photography ZPAF (Association of Polish Artists Photographers)
in Warsaw.
Individual and Collective Exhibitions:
2011 - Exhibition of photographs of children in the Medical Clinic Babka
Medica in Warsaw.
2007 - Exhibition of photographs of children titled "Exclusive
moments" in Mufka in Warsaw.
2006 - Exhibition of photographs of children in Kalimba in Warsaw
2005 - The "Secrets of Flowers" as part of the collective
exhibition "Light and Shadow" in the Traffic Club in Warsaw.
2005 - The Fourth Annual Exhibition of the School of Photography of
Association of Polish Artist Photographers in Warsaw.
2004 – The Third Annual Exhibition of the School of Photography of
Association of Polish Artists Photographers in Warsaw.
Publications:
2008 - Magazine "Manager and Man and Woman."
2008/2009 – Project for a book "Our Nursery Trampoline."
2008 - Digital-Photo-Video.